Navigace

Obsah

Zpět

OZV 4/2005 Požární řád

 

OBEC Hracholusky, okres Rakovník

 

 

 

 

 

Obecně závazná vyhláška

 

 

obce Hracholusky

 

 

 

 

 

č. 4/2005

 

 

 

 

 

kterou se vydává požární řád obce Hracholusky

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Hracholusky schválilo a vydává dne  29.6. 2005 v souladu s ust. § 10 písm. d), § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s ustanovením § 29 odst. 1) písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

 

 

ve znění pozdějších předpisů a s ust. § 15 nařízení vlády ČR č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává požární řád obce Hracholusky.

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 1 

 

 

Účel

 

 

 

 

 

Požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1  nařízení vlády č. 172/ 2001 Sb. k provedení zák. o požární ochraně, ve znění nař. vlády

 

 

č. 498/ 2002 Sb.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 2 

 

 

Vymezení činnosti osob pověřených PO v obci

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Za požární ochranu zodpovídá obec a k zajištění :

 

 

a)      zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů

 

 

b)      jmenuje velitele SDH

 

 

 

 

 

2) Projednává stav požární ochrany v zastupitelstvu obce ve lhůtách jimi stanovených a vždy  

 

 

     po každém závažném požáru v obci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 3 

 

 

 

 

 

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

 

 

 

 

 

1)      Právnické a podnikající fyzické osoby zajišťují, aby ve všech činnostech byly respektovány zásady požární bezpečnosti stanovené obecně závaznými předpisy, zejména zákonem č. 133/1985 Sb.o požární ochraně, vyhláškou MV ČR č. 246/2001 Sb. o stanovení podm. požární bezpečnosti a o výkonu státního požárního dozoru ( vyhláška o požární prevenci) a dále obecně závaznými vyhláškami obce k zabezpečení PO. 

 

 

2)      Za dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se pro účely tohoto řádu považují

 

 

 

 

 

·        období mimořádného sucha

 

 

·        období sklizně píce a obilovin

 

 

·        topné období

 

 

·        vznik jiných mimořádných událostí se zvýšeným požárním nebezpečím

 

 

·        shromáždění většího počtu osob při různých akcích

 

 

 

 

 

3)      Právnické a fyzické osoby jsou povinny v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru zajistit :

 

 

 

 

 

·        při sklizni obilovin zajistit požární hlídky

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 4 

 

 

 

 

 

Nepřetržité zajištění PO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepřetržité zajištění PO v obci zajišťuje :

 

 

 

 

 

·        územně příslušný hasičský záchranný sbor

 

 

·        sbor dobrovolných hasičů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 5 

 

 

 

 

 

Jednotka SDH, technické vybavení, početní stav a typ jednotky

 

 

 

 

 

 

 

 

SDH Hracholusky       PPS 8         1 družstvo        V/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 6 

 

 

 

 

 

Zdroje požární vody

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro účely PO je možno v celém obvodu obce využít  :

 

 

·        1 rybník

 

 

·        3 obecní studny.

 

 

·        v případě větší potřeby vody se bude dovážet buď ze Hřebečník nebo Novosedel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 7 

 

 

 

 

 

Seznam ohlašoven požáru

 

 

 

 

 

V katastru obce je možno využít pro nahlášení požáru následující ohlašovny a místa pro hlášení požáru :

 

 

 

 

 

·        u starosty obce

 

 

·        VTA u obchodu

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 8 

 

 

 

 

 

Způsob vyhlašování poplachu

 

 

 

 

 

 

 

 

Požární poplach je vyhlašován místní jednotce v obci ruční sirénou, spojkami a telefonicky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 9 

 

 

 

 

 

Seznam sil a prostředků z požárního poplachového plánu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě požáru v závislosti na příslušném stupni poplachu zasahují v obci následující jednotky PO :

 

 

 

 

 

1. stupeň                  Jednotka

 

 

                                JSDHO Hracholusky

 

 

                                JSDHO Slabce

 

 

                                HZS St. k. ÚO Kladno PS Rakovník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. stupeň                  Jednotka

 

 

                                JSDHO Skryje

 

 

                                HZS Plzeň k. ÚORokycany CPS

 

 

 

 

 

 

 

 

3. stupeň                   Jednotka

 

 

                                 JSDHO Roztoky

 

 

                                 HZS St. k. ÚO Kladno PS Stochov

 

 

                                 JSDHO Křivoklát

 

 

                                 JSDHO Hvozd

 

 

                                 JSDHO Zbečno

 

 

                                 JSDHO Lužná

 

 

 

 

 

4. stupeň                   Jednotka

 

 

                                 JSDHO Jesenice

 

 

                                 HZS Stč. K. ÚO Beroun – CPS

 

 

                                 JSDHO Kněževes

 

 

                                 JSDHO Chrášťany

 

 

                                 JSDHO Kolešovice

 

 

                                 JSDHO Mutějovice

 

 

                                 JSDHO Řevničov

 

 

                                 JSDHO Nové Strašecí

 

 

                                 JSDHO Mšec

 

 

                                 JSDHO Srbeč

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotky PO jsou na místo zásahu povolávány územně příslušným operačním střediskem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČL. 10 

 

 

 

 

 

Tato obecně závazná vyhláška obce č. 4/2005 nabývá účinnosti dnem 15.7. 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místostarosta                                                                          Starosta

 

 

Jaroslav Jůzl                                                                            Jaroslav Hlaváček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno………30.6.2005………………

 

 

 

 

 

Sejmuto………..15.7.2005………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 30. 6. 2005

Datum sejmutí: 31. 7. 2025

Zodpovídá: Hlaváčková

Zpět